Vadybos sistemų sertifikavimas

CE ženklinimas yra neatsiejama pramonės įmonių kokybės vadybos dalis. BUREAU VERITAS atlieka akredituotą sertifikavimą ir mokymus pagal Lietuvoje aktualius tarptautinius vadybos sistemų standartus. Esame didžiausia Lietuvoje sertifikavimo įmonė, mūsų konkurencinis pranašumas – pasaulinis pripažinimas ir auditorių patirtis bei kompetencija.Sužinokite daugiau apie vadybos sistemų sertifikavimą: BUREAU VERITAS organizuoja tiek atviruosius tiek vidinius mokymus įmonėms bei specialistams apie vadybos sistemų standartus, sistemų diegimą, audito atlikimą. Išduodami kursų baigimą patvirtinantys pažymėjimai.  Susipažinkite su siūlomomis mokymų programomis ir artimiausiais mokymo kursais. Skatindami gerosios vadybos praktikos principų taikymą Lietuvoje, organizuojame nemokamus 2 val. trukmės pažintinius seminarus apie tarptautinius vadybos sistemų standartus ir jų sertifikavimą.