Apie
CE ženklinimą

CE ženklinimas – ne prabanga, o būtinybė

Politinis Lietuvos įsijungimas į bendrą Europos Bendrijos (EB) erdvę suteikia Lietuvos gamintojams  papildomų galimybių. Visi suprantame, jog ateitį turi tik tie gaminiai, kurie atitinka tam tikrus kokybės, vartojimo savybių reikalavimus, yra ekologiški bei saugūs. Pasaulinėje praktikoje priimta, jog tokį gaminio atitikimą konkretiems reikalavimams žymi vienoks ar kitoks ženklas. Europos Sąjungoje priimta, jog tokį atitikimą rodo gaminių ženklinimas „CE” ženklu.

CE ženklinimą (angl. “CE Marking) patvirtina ženklas, kuris parodytas šios svetainės titulinio puslapio kairėje pusėje. Raidės “CE” yra  prancūzų kalbos frazės “Conformité Européene”, (liet. “Europos patvirtinimas“) santrumpa. Dabar sąvoka “CE ženklinimas” naudojama visuose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog:

  • gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami  bendru “gaminių direktyvų” pavadinimu,
  • gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai,
  • gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse),
  • gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos.

CE ženklinimas yra sudėtingas atitikties įvertinimo procesas, kurį vykdant reikalingos išsamios EB direktyvų ir darniųjų (harmonizuotų) standartų žinios. 

Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu (2011 m. sausio 6 d. Nr. V-1) paskelbtą darniųjų Lietuvos standartų sąrašą rasite čia, o pačius standartus įsigyti galite Lietuvos Standartizacijos departamente.

Bendrąją informaciją apie Naujojo požiūrio EB direktyvų taikymą ir CE ženklinimą rasite “Naujuoju požiūriu ir Visuotiniu požiūriu grindžiamų direktyvų įgyvendinimo vadove“, kuris anglų kalba plačiai žinomas pavadinimu “Blue Guide“. Gaminių techninį reglamentavimą Lietuvoje atlieka Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, o į Lietuvos rinką tiekiamų gaminių atitikimą nustatytiems privalomiesiems saugos reikalavimams ir ženklinimui vykdo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija.

BUREAU VERITAS turi aukštos kvalifikacijos specialistų slėginių įrenginių (PED – 97/23/EC) įvertinimo ir konsultavimo srityse. Klauskite ir mes atsakysime (paklausimo formą rasite žemiau).

Bendradarbiaudami su Jumis, mes pasirengę formaliai įteisinti jūsų gaminamų gaminių ar gamybos įrangos atitikimą specifiniams reikalavimams. Šis reikalavimų atitikimo įvertinimas gali būti privalomas pagal galiojančios norminius dokumentus, o jei tai nėra privaloma, to gali pareikalauti Jūsų klientas.