Slėginės įrangos sertifikavimas

Teikiame nešališkas aukštos kokybės paslaugas pramonės įmonėms tiek gaminačioms, tiek eksploatuojančioms slėginę įrangą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

Mūsų paslaugos:

 • Visų tipų slėginių indų (paprastų ir kriogeninių talpyklų, reaktorių, šilumokaičių, autoklavų, sklendžių ir kt.) ir vamzdynų, o taip pat energetinių katilų:
  • Sertifikavimas (CE – ženklinimas) pagal Europos Parlamento PED 97/23/EC direktyvą (Lietuvoje tai “Slėginių įrenginių techninis reglamentas”) pagal visus atitikties įvertinimo modulius;
  • Projektų tikrinimas pagal LST EN 13445:2009, LST EN 13480:2002,LST EN 14015:2005, LST EN 12952:2002, LST EN 12953:2003 ir kt. darniųjų (harmonizuotų) standartų reikalavimus;
  • Projektų tikrinimas pagal ASME VIII Division I ir ASME B31 standartų reikalavimus;
  • Patikrinamieji stiprumo skaičiavimai taikant klasikinį (pagal standartų formules) ir baigtinių elementų metodus pagal techninius standartų reikalavimus.
 • Išsamus konsultavimas pradedant gaminti slėginę įrangą (medžiagų atitinkančių standartus parinkimas, stiprumo ir nustatyto resurso įvertinimas, nerdomosios kontrolės planų sudarymas, suvirinimo sertifikavimas ir kt.);
 • Konsultavimas sudarant slėginės įrangos pirkimo, projektavimo ir gaminimo sutartis techninių užduočių rengimo arba įvertinimo procese.
 • Rangovų ir subrangovų gamybos kokybės sistemos tikrinimas pagal kliento, PED 97/23/EC, ISO 9000, ISO 14000 ir kitų kokybės sistemų reikalavimus.
 • 2-os (atstovaujant gaminančią organizaciją) arba 3-ios (atstovaujant klientą) šalies inspektavimas gamybos metu (paruošimo, suvirinimo, kontrolė priežiūra, kliento specifikacijų) ir paruošimo pristatymui (komplektacijos, dokumentacijos patikrinimas, įpakavimo kokybės).
 • Pramonės inžinierinių skyrių konsultavimas ir mokymų organizavimas LST EN ir ASME standartų taikymo klausimais.
 • Tinkamumo eksploatacijai metodikų taikymas slėginių įrenginių resurso ir/arba pažeidimo įvertinimui pagal LST EN 13445:2009 ir API 579-1/ASME FFS-1 (Fitness-For-Service) standartų reikalavimus:
  • Diagnostikos ir resurso pratęsimo programų rengimas pagal Lietuvoje galiojančių taisyklių reikalavimus,
  • Diagnostikos (neardomosios kontrolės) ir resurso nustatymo darbų atlikimas ir atitinkamų sertifikatų išdavimas, suderinimas su Lietuvos potensialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įgaliotomis įstaigomis
  • Globalinės, lokalinės ir taškinės korozijos pažeidimų vertinimas,
  • Trapaus irimo vertinimas,
  • Korozijos ir nuovargio plyšių tipo pažeidimų, daugiaciklio ir mažaciklio metalo nuovargio vertinimas,
  • Metalo valkšnumo pažeidimų, įlenkimų ir įpjovimų pažeidimų vertinimas,
  • Gamybos neatitikimų (siūlių nesutapimas, ovališkumas ir kt.) vertinimas, korpuso formos praradimo eksploatacijoje pažeidimo, vandenilio pažeidimų (sutrapėjimo, pūslių susidarymo) ir išsisluoksniavimo pažeidimų vertinimas,
  • Gaisro žalos analizė ir liekamojo resurso įvertinimas.
 • Rizikos įvertinimu grindžiamas patikrinimas (angl. RBI – Risk Based Inspection) – eksploatacinės kontrolės programų sudarymas ir optimizavimas taikant rizikos įvertinimo metodus
 • Magistralinių vamzdynų vientisumo valdymas (angl. PIMS – Pipeline Integrity Management System) – patikimumo užtikrinimo, įvertinimo ir sprendimų priėmimo sistema veikianti taikant automatizuotus analizės metodus
 • Suvirintojų sertifikavimas pagal LST EN 287-1:2004 (Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai) standartą, suvirinimo procedūrų patvirtinimas pagal LST EN ISO 15614-1:2004 (Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas).

Saugi, bet ekonomiška, patikima, ilgai tarnaujanti, bet optimaliai kainuojanti slėginė įranga – tai Jūsų tikslas, kurį mes padėsime pasiekti veikdami kartu nuo įsigijimo sutarties pasirašymo iki tikrąjį tarnavimo laiką išdirbusios įrangos eksploatavimo pabaigimo!