Produktų ir gaminių sertifikavimas

Produktų ir gaminių sertifikavimą, kuris apima testavimą, vertinimą ir ženklinimą, gali atlikti tik notifikuotoji įstaiga. BUREAU VERITAS yra viena iš notifikuotųjų įstaigų atlikti 
CE ženklinimą.

CE ženklinimas tikriausiai bus privalomas, jei eksportuojate į Europos Sąjungos (ES) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybes nares gaminius, priskiriamus šioms 20 produktų grupių:

 1. Dujinį kurą deginantys prietaisai (AppliGas)
 2. Lynų kelio įrenginiai žmonėms vežti
 3. Žemos įtampos elektros įranga
 4. Statybos produktai
 5. Įranga ir apsaugos sistemos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje (Atex)
 6. Sprogmenys civilinėms reikmėms
 7. Karšto vandens katilai
 8. Liftai
 9. Mašinos
 10. Matavimo prietaisai
 11. Medicininiai prietaisai
 12. Aktyvūs implantuojami medicinos prietaisai
 13. In vitro diagnostikos medicinos prietaisai
 14. Neautomatinės svarstyklės
 15. Radijo ryšio įranga ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai (R & TTE)
 16. Asmeninės apsaugos priemonės (PPE)
 17. Paprasti slėginiai indai
 18. Slėginė įranga
 19. Pramoginiai laivai
 20. Žaislai